Belægninger i haven

Beton, granit eller træ

Belægning – Det faste underlag

Forarbejdet er et særdeles vigtigt element som oftest undervurderes.
Til bundopbygningen er det Normer for Anlægsgartnerarbejde som jeg følger, og deri beskrives de forskellige lagtykkelser til den aktuelle opgave.

Det kan være en jungle at gennemskue alle mulighederne, men herunder forklares nogle af de mest almen brugte produkter.

Bundsikringslag – sikrer at bærelaget holdes tørt og bevarer bæreevnen.

Bærelag – Navnet siger det hele, da dette lager er afgørende for hvor meget belægningen kan bære.
Der anvendes normalt stabilgrus eller knust beton. I andre sammenhænge makadam, som giver gode muligheder for vejtræer. Ved f.eks. terrasser eller andre arealer, hvor der ikke skal køres på, kan man anvendes en grustype som bærelag.

Overfladelag – Her er udvalget meget større:
– Asfalt
– Brosten (granit)
– Chaussesten (granit)
– Piksten (natursten)
– Brudfliser (f.eks. ølandsbrud fra Bornholm)
– Betonfliser (velkendte størrelser som f.eks. 40×40 cm)
– Betonsten (Herregårdssten og lignende)
– Klinker
– Slotsgrus
– Stenmel
– Perlesten/ ral

Til hver type er der specifikke krav til bundopbygningen og endvidere det fald som skal være på belægningen. Ved en terrasse med betonfliser er det f.eks. 1 cm pr. meter, og samme type i en indkørsel skal være mindst 2,5 cm pr. meter. Jævnhed og fuger er også forskelligt, og derfor er fagligheden igen i højsædet, for at jeg giver den rette vejledning ud fra Jeres ønsker.